Seher Yilmaz

Ordförande rättviseförmedlingen
foto: Christian Gustavsson

Sedan 2014 är Seher Yilmaz ordförarande för Rättviseförmedlingen, en ideell organisation som hjälper företag, projekt och organisationer att hitta kompetens. De ifrågasätter repliken ”De finns inte” som man så ofta hör när diversitet och mångfald efterfrågas på arbetsplatser eller i styrelser.

Och rättvisa är precis vad Seher jobbat för hela sitt liv. Hon har varit ideellt och politiskt engagerad sen hon var 11 år och lärde sig tidigt att stå upp för sig själv och sin omgivning. Hon har hunnit vara ordförande för Sveriges Elevkårer och LSU, varit public affairs-ansvarig på fackförbundet Unionen och ledamot i Skolverkets styrelse.

Vi pratar om hur viktigt det är att själv påbörja de förändringar man vill se omkring sig, hur det gick till när hon lärde känna Lina Thomsgård och om läraren som tyckte att Seher tog alldeles för mycket plats i skolan.